Dette unike norske slektsnamnet kjem frå ein no nedlagd gard ved elva Forsa i Skjomen i Nordland. Dei fleste med dette etternamnet har tilknytning til Naustdal i Sunnfjord, men du kan også finne slektsmedlemmar i Bergensområdet, Stor-Oslo og på Ankenes.

I april 2013 var det 24 som hadde Garfors som etternamn. Her kan du søkje og finne kor mange det er som har ulike etternamn i Noreg.

Epost
For å kontakte ein Garfors, bruk adresseformatet førenamn[krøllalfa]garfors.no

Kontakt Åsmund om du ønskjer epostadresse i garforsdrakt.

Nettstader
Gunnar Garfors: Migrating Mania on Media...

Kontakt Gunnar om du vil ha nettstaden din her.